Har du frågor och funderingar? Ring vår jourtelefon: 0415-102 05

Informationsverksamhet

Vi arbetar aktivt med utbildning och fortbildning. Detta sker bl. a. genom våra medarbetares medverkan i konfirmandundervisning, vid föreläsningar för vårdstuderande, församlingsaftnar och genom informationsträffar på begravningsbyrån.